Sonico mobilni pregradni akustični zid se sastoji od međusobno nezavisnih sendvič panela. Panele karakteriše laka operativnost i fleksibilnost u formiranju zidova. Završne obrade panela dopuštaju potpunu kreativnu slobodu. Sistem je projektovan za maksimalnu visinu do 12 metara i neograničenu širinu.

Benefiti: