Kancelarijski radni stolovi

Kancelarijski stolovi različtih stilova, materijala i dimenzija, koji odgovaraju raznolikim potrebama poslovnih prostora. Direktorski i konferencijski stolovi, kao i radni stolovi, koji se mogu koristiti samostalno ili u različitim konfiguracijama, za formiranje radnih stanica. Varijante sa ili bez pratećih dodataka, poput fioka, komoda, nosača kablova i akustičnih panela.

Legno

MOD

Vitra EDU sto

NITEA