Atraktivne, ekološki prihvatljive i održive, drvene fasade su sinonim za tradicionalan dom, koji odlikuje topla, gostoljubiva atmosfera. Pružaju razne mogućnosti oblikovanja, te dolaze u vidu spoljnih obloga od dasaka ili profilisanih dasaka, šindri i fasadnih elemenata od pločastih drvnih materijala.

Prednosti drvenih fasada:

Projekti koji koriste ovaj proizvod