Studio Dello. je nastao 2016. godine u Beogradu, sa poljem delovanja u oblastima arhitekture, dizajna enterijera i dizajna nameštaja kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.

Suština našeg rada ogleda se u dobro promišljenom konceptu, koji počiva na balansu između projektnog zadatka i vizije Dello. tima. Svakom projektu i klijentu pristupamo sa jednakom strašću, bilo da je u pitanju arhitektura, dizajn enterijera ili dizajn nameštaja.