Projektni zadatak tima bio je da enterijer ovog salona lepote uredi u modernom duhu i organizuje ga po zonama, u skladu sa njihovom namenom, tako da stilski predstavljaju celinu. Preovlađuju sivi tonovi, naglašeni detaljima kao što su odgovarajući grafički motivi, kao i komadima nameštaja u boji. 

Kombinacijom svedenih formi, efektnih detalja i odabrane kolor šeme, postignut je prijatan ambijent sa dozom elegancije. Shodno nameni, zone u suterenu zamišljene su kao privatne, dok je prostor u prizemlju otvorenog plana i izdeljen je na celine zajedničkih sadržaja. Veliki stakleni otvori u prizemlju omogućuju ulazak prirodnog osvetljenja i imaju pozivajući karakter.

Proizvodi u ovom projektu