Apart hotel Jahorina

Pošalji upit

Projektni zadatak bio je da se objekat integriše u prirodno okruženje i očuva ambijentalna celina koju čine hoteli u okolini, što je postignuto arhitektonskim oblikovanjem i upotrebom prirodnih materijala i boja.

Kamen je korišćen u nivou prizemlja. Fasadne kompaktne ploče sa teksturom drveta prisutne su na vertikalnim bočnim fasadama, dok je šifer lim upotrebljen kosim površinama - krovu i prednjoj fasadi. 

Na projektu učestvovali

A4 Studio

A4 Studio: drugi projekti

Ambar

A4 Studio

VTMN

A4 Studio