Moho je privatni kompleks koji čine tri vile, smešten u Prčnju, u Boki Kotorskoj. Sa lokacije se pruža fantastičan pogled na grad Kotor, koji je odigrao ključnu ulogu u projektovanju kompleksa.

Ove vile projektovane su u savremenom minimalističkom maniru, a inspirisane su arhitekturom i kulturnim nasleđem obližnjih primorskih sela i gradova.

Na projektu učestvovali