Stambena zgrada LM1

Pošalji upit

Zgrada u ulici Lucijana Mušickog u Novom Sadu projektovana je na relativno maloj parceli između dva postojeća objekta, prateći linijsku i visinsku regulaciju ulice.

Radi povećanja kvaliteta života, zadnji deo parcele iskorišćen je za zajedničko dvorište, a ne za parkiranje. Garaža je projektovana u suterenu kome se pristupa samo liftom. Time je izbegnuto formiranje pasaža s ulice ka dvorištu i olakšana razrada ulaznog dela zgrade.

Proizvodi u ovom projektu

Na projektu učestvovali

Kinetic Lighting

Lamex

K2-kovačević konstrukcije: drugi projekti