Naučno-istraživački centar Skolkovo

Pošalji upit

Kružni objekat u osnovi, prečnika 280m, zamišljen je kao skup prstenastih i pravougaonih formi i sastoji se od prostora naučne i istraživačke namene.

Ove dve zone razlikuju se po formi i primenjenim materijalima. Prostori namenjeni naučnoj oblasti nalaze se u prestenastim delovima objekta, u kojima preovlađuje drvo, dok se prostori namenjeni istraživačkom radu nalaze u pravougaonim delovima objekta. Lučne fasade prestenastih fomi formirane su od niza aluminijum-drvo prozora.

Proizvodi u ovom projektu

Na projektu učestvovali

Vizus

Vizus: drugi projekti

Novi Dorćol

Vizus

Merin Plaza

Vizus