Kompozitni prozorski sistem sa unutrašnjim otvaranjem, koji karakterišu izrazito naglašena odbrambena svojstva. Kao odgovor na rigorozne zahteve principa održive arhitekture, maksimalno su poboljšane performanse prozora: termička branjenost, otpornost na udare vetra, propuštanje vode i vazduha i zvučna izolacija. Ostvareni koeficijent prolaza toplote prozorskog rama ujedinjen sa tehničko-tehnološkim napretkom u proizvodnji stakla svrstava AT135 u najnoviju generaciju termički otpornih prozorskih sistema vrhunskog dometa.

Odbrambena svojstva sistema potencirana su masivnim gabaritima: bazna debljina rama 116mm, debljina na delu krila 135mm i ukupna visina na delu krila 130mm. Žlebovi za okov smešteni su na termički branjenim aluminijumskim profilima, a izvedeni u sistemu evro žleba.

Projekti koji koriste ovaj proizvod