Nadogradnja OŠ „Svetozar Marković“

Pošalji upit

Projektom je predviđena dogradnja - nadziđivanje postojećeg objekta osnovne škole za jednu etažu, tako da novoprojektovana spratnost iznosi P+2. Cilj je bio zadržati postojeću građevinsku liniju objekta u odnosu na ulicu.

Na preseku dva krila objekta novoformiran je vertikalni prodor kroz postojeću i novoprojektovanu strukturu škole. Na taj način, dobijen je atrijumski prostor sa oslobođenim liftovskim oknom, koje omogućava vertikalnu komunikaciju kroz celokupnu strukturu objekta (podrum, prizemlje, prvi i drugi sprat), dodatni prosvetljaj primarnih horizontalnih komunikacija u objektu i povezivanje starog i novog dela objekta.

Na projektu učestvovali

a2arhitektura

A2arhitektura: drugi projekti