Kuća VU

Pošalji upit

Pri projektovanju ove zone porodičnog stanovanja, izduženost parcele i blizina komšija predstavljali su izazov za arhitekte u pogledu maksimizacije prirodnog osvetljenja i obezbeđivanja privatnosti ukućana. 

Skrivajući belu fasadu, kao i ukućane, svojevrsna čipka od opeke u zoni prvog sprata ujedno je i osnovni motiv kuće, definišući njen identitet. Na ovaj način, kuća VU, iako povučena od regulacione linije sa ulične strane, prati tu granicu i vizuelno se uklapa u niz susednih objekata. Unutrašnje dvorište osmišljeno je kao produžetak privatnog prostora, ka kojem se kuća otvara i u kom bi porodica nesmetano provodila slobodno vreme.

Proizvodi u ovom projektu

Bok sto

GIR

Na projektu učestvovali

a2arhitektura

GIR

Alumil

A2arhitektura: drugi projekti