Kuća HZ

Pošalji upit

Lokacija ove kuće u Perastu, u okviru starog gradskog jezgra, u kom se nalaze objekti mahom izgrađeni tokom XVII i XVIII veka i koji su pod zaštitom UNESCO-a, podrazumevala je da kamena fasada ostane nepromenjena.

Zbog guste izgradnje u Perastu tog vremena, kuća se razvila po vertikali, na maloj površini. S obzirom na to da je stari grad Perasta u padu ka moru, kuće su pretežno orijentisane prema pučini, sa glavnom fasadom otvorenoj ka toj strani, što je i ovde slučaj. U podeli prostora, to je značilo da se servisne prostorije, kao i vertikalna komunikacija, nalaze u zadnjem delu kuće, dok dnevni prostori i sobe imaju pogled ka moru. 

Proizvodi u ovom projektu

Na projektu učestvovali

Studio Fluid

Luna

AB Concept

Studio Fluid: drugi projekti