Culinaris

Pošalji upit

Kantina „Culinaris”, u okviru industrijske zone MIND Park, projektovana je kao slobodnostojeći objekat površine 2.423m2, jasnih, ravnih linija, oštrih uglova i impresivnog krova, a koji svojom formom u obliku slova M predstavlja identitet firme.

Kako nisu postojala prostorna i urbanistička ograničenja, arhitekte su mogle da prate projektni zadatak i iskoriste pun potencijal lokacije. Uzevši u obzir kontekst, kantina je zamišljena tako da prati „pokrenutu” formu upravne zgrade, koja se nalazi sa zapadne strane i najdominantniji je objekat u kompleksu. Kantina čini zasebnu celinu, koja se povremeno otvara i komunicira sa spoljašnjim prostorom.

Proizvodi u ovom projektu

Na projektu učestvovali

Bina Studio

Knauf Insulation

Bina Studio: drugi projekti