Zahtevi za kvalitet ventilacionih krila ugrađenih u krov posebno su visoki. WICTEC 50 ispunjava ove zahteve i pruža delikatan izgled sa minimalnim pomeranjem nivoa spoljašnjeg stakla. Smanjene širine profila, skrivene šarke sa uglom otvaranja od 90º i mogućnost velikih formata krila, nude veliku slobodu u projektovanju. Zahvaljujući velikim površinama poprečnog preseka ventilacije, krovni prozor WICTEC 50 takođe je idealan za upotrebu kao prirodni ventilatori za odvod dima i toplote.

Tehničke karakteristike:

  • Propusnost vazduha: klasa 4
  • Vodonepropusnost: klasa 9A
  • Otpornost na opterećenje vetrom: klasa C5/B5