Nova zgrada Radio Televizije Vojvodine

Pošalji upit

Novoizgrađeni objekat nalazi se na padinama Fruške gore, u neposrednoj blizini mosta Slobode, na lokaciji koja je 20 godina bila napuštena. Zgrada je naglašene horizontalnosti, visine 18 metara. Od puta je jasno distancirana velikim zelenim pojasom.  

Zgrada je oblika kvadra, kako bi na najbolji način odgovorila na raznolike potrebe radio-televizijske kuće, objedinjujući sve manje i veće sadržaje i njihove funkcije na optimalan način.

Proizvodi u ovom projektu

WICLINE 90SG

Wicona

Na projektu učestvovali

CADO

Wicona

CADO: drugi projekti