Strain sto poseduje isprepletane čelične profile, kao i pripadajuća stolica, koji čine jednostavnu bazu za tanku ploču stola od HPL kompakta. Sto dolazi u više dimenzija i uklapa se u kombinaciju s raznim tipovima stolica.

By SMPDO