Brušena opeka za energetski efikasnu, preciznu i brzu gradnju. Zbog preciznog brušenja i specijalnog lepka poseduje ispitanu i dokazanu visoku otpornost na sile potresa. Kao vezivo se koristi naš jedinstveni lepak Dryfix.Extra.

  • Pritisna čvrstoća: 10 N/mm²
  • Dužina: 375 mm
  • Širina: 250 mm
  • Visina: 249 mm
  • Težina: 17,40 kg
  • Toplotna provodljivost - λ vrednost: 0,143 W/mK
  • Potrošnja opeke zidane Dryfix.extra lepkom: 10,67 komada po m²

Projekti koji koriste ovaj proizvod