Porotherm 19 AKU je vrhunski građevinski blok od glinene opeke, koji je idealno rešenje za zvučnu izolaciju između dva stana ili stepeništa. Gradnja ovim blokovima je jednostavna, pri čemu se koristi klasični malter.

Ispitivanje Porotherm 19 AKU bloka sprovedeno je na Institutu IMS u Beogradu, gde je dokazano da ispunjava visoke standarde zvučne izolacije.

  • Pritisna čvrstoća: 7,50 N/mm²
  • Dužina: 375 mm
  • Širina: 190 mm
  • Visina: 238 mm
  • Težina: 16,40 kg
  • Potrošnja opeke zidane malterom: 10,70 komada po m²