Klasičan način smeštanja i vođenja kablova jeste korpa ili mreža. Lako joj je pristupiti, postaviti novi ili ukloniti nepotreban kabal. U nju se mogu smestiti i manji pomoćni uređaji, kao što su spliteri, ruteri i dr.

Može biti dužine od 30 do 200cm.