Kičma je kolokvijalni naziv za transporter kablova sastavljen od pršljenova koji se ređaju jedan na drugi i tako podsećaju na ljudsku kičmu. Na mestu kičmene moždine kod nas se nalaze zaštićeni kablovi, koji se mogu rasporediti u (pregradama) odvojena četiri polja i tako odvojiti komunikacione od energetskih kablova.

Projekti koji koriste ovaj proizvod