M polica inspirisana je i zasnovana je čuvenoj mreži vertikalnih i horizontalnih linija holandskog slikara Mondriana.