Klin sto inspirisan je strukturom ruralnog poljoprivrednog alata Alpa. Osnovni drveni profil delimično je presečen kroz centralnu osu, što omogućava proširenje manjih delova pomoću klinova. Rezultat je karakterističan oblik koji se sastoji od jedinstvene osnove i dve bočne viljuške sa visokim navojem. Ovaj detalj, osim što osigurava stabilnost konstrukcije, omogućava i jednostavno sastavljanje i rastavljanje nogu.