Stari prostor kompanije Nordeus

Pošalji upit

Prostor kompanije Nordeus koji je prethodio njenim sadašnjim kancelarijama, inicijalno je bio otvorenog plana, sa pregradama, od kojih su neke zadržane, a neke uklonjene, spram želja i potreba investitora. Projektovanje ovog enterijera bio je svojevrsni eksperiment i proces istraživanja za klijenta, koji je želeo da sazna koji su mu sadržaji neophodni za optimalno funkcionisanje i dobrobit kolektiva, a koji ne.

Svaka prostorija je celina za sebe i, kao takva, tematski drugačija, pružajući autentično iskustvo.

Proizvodi u ovom projektu

Na projektu učestvovali

Antipod

Kobex

Antipod: drugi projekti

Tenderly

Antipod