Deking od termotretiranog drveta

Termičkom obradom drveta postiže se visoka stabilnost oblika, te je ova vrsta deking podova znatno otpornija na spoljne uticaje. Ovako obrađeno drvo vrlo je otporno na vlagu, te i na gljivice, kao i na suvoću. Rezultat je minimalno bubrenje i utezanje, zbog čega je deking manje podložan stvaranju pukotina. 

Termotretirano drvo poprima drugačiji izgled prilikom obrade. U zavisnosti od intenziteta temperature, dobija homogene, tamne nijanse, pritom ne gubeći svoju karakterističnu teksturu.