Biber crep predstavlja vučeni glineni crep. Pokrivanje krova tradicionalnim biber crepom postiže se duplim, odnosno, krunskim pokrivanjem. Ovim načinom postavljanja biber crepa na krov se dobija oblik krljušti ribe.

  • Dužina: 400 mm
  • Širina: 190 mm
  • Komada po kvadratu: 30,40 kom/m²