Studio ENND

Pošalji upit

Arhitektonski studio Nešić + Nedeljković

Arhitektonski studio ENND osnovali su arhitekte Ela Nešić i Danilo Nedeljković 2006. godine, potencirajući autorski pristup arhitekturi i građenju.

Kontinuirano se bave arhitektonskim projektovanjem i realizacijama objekata različitih namena i tipologija, od enterijera, preko rekonstrukcija, do većih projekata, rađenih samostalno, ili u partnertstvu sa drugim kolegama i studijima.

Dobitnici su više domaćih i inostranih nagrada i priznanja za realizovane objekte, kao i za projekte i konkurse. Radovi studija publikovani su u stručnoj literaturi, na svetskim arhitektonskim portalima, i prezentovani na mnogim izložbama.