SADA

Pošalji upit

Studio A&D Architects DOO Beograd je projektantsko, inženjerska i konsultantska firma iz Beograda, Srbija. Osnovana je primarno kao arhitektonski biro visokih dizajnerskih performansi za sve tipove objekata visokogradnje.  

Kao pravni naslednik GHVC studija, naša kompanija je pozicionirana kao primer kvalitetne arhitektonske prakse, nakon više od decenije individualnog rada na različitim tipovima objekata  visokogradnje u zemlji i inostranstvu. 

Osnovni fokus kompanije poslednjih godina je rekonstrukcija i restauracija postojećih objekata javne namene, i to najviše škola, bolnica i ustanova socijalne zaštite. Naš mlad i visoko motivisani tim je strogo posvećen ostvarivanju postizanja najvećeg kvaliteta usluga u javnom sektoru kroz bezvremeni dizajnerski koncept i kroz primenu najsavremenijih standarda u školstvu, zdravstvu  i socijanoj zaštiti.  

Često smo angažovani i na projektima koji uključuju istorijske lokalitete i objekte pod zaštitom  kulture. Kroz naš rad, mi revitalizujemo takve objekte i reintegrišemo ih u urbani život, vodeći  računa o njihovom istorijskom nasleđu. Konzervacija i zaštita istorijskog nasleđa je još jedan od  ključnih aspekata našeg rada. 

Iako mladi, naše iskustvo se bazira na više od 20 projekata poslednjih nekoliko godina, sa  značajnim iskustvom koji su članovi tima doneli sa sobom sa prethodnih radnih mesta. Posebno znanje i iskustvo na pravnim i regulatornim pitanjima i poznavanje tehničkih standarda na polju planiranja, dizajna i izgradnje kako domaće, tako i EU regulative, dodatni je kvalitet. Naša vizija nas obavezuje da uvek kada radimo, primenimo optimalna rešenja, kao i da smanjimo troškove investitora i izbegnemo neprijatnosti povezane sa dobijanjem odobrenja i dozvola. Posvećenost kvalitetu tehničke dokumentacije koju pružamo našim klijentima, preporučila nas je kao snažnog i pouzdanog partnera mnogim javnim institucijama i kancelarijama lokalne uprave. 

Naš tim se sastoji od 15 visoko profesionalnih arhitekata, sa nemerljivom pomoći naših kolega  konstruktivaca i pomoćnog osoblja. Veliki broj kolega poseduje važeće licence inženjerske  komore za projektovanje i izvođenje radova. 

Vođa tima je iskusni arhitekta sa značajnim ostvarenjima u arhitektonskoj industriji. Visoko obučeni u specijalizovanim softverima AutoCAD, Ecotec, 3ds max, Revit. Naglašene projektantske sposobnosti sa master diplomom arhitekture sa Beogradskog univerziteta. 

Sertifikati:

- ISO 9001:2015 – Sistem upravljanja kvalitetom 

- ISO 14001:2015 – Sistem upravljanja životnom sredinom 

- ISO 22301:2019 – Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja

- ISO 27001:2013 – Sistem upravljanja bezbednošću informacija

- ISO 37001:2016 – Sistem upravljanja protiv mita 

- ISO 45001:2018 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu - - ISO 50001:2018 – Sistem upravljanja energijom