Kinetic Lighting

Pošalji upit

Iskustvo prikupljano u industriji osvetljenja od samog ulaska u tu oblast 1998. godine do danas, proizvelo je osnovni princip u kom je sadržana i  misija firme KINETIC LIGHTING – naći optimum i balans u projektnom rešenju osvetljenja za svakog klijenta ponaosob.

Tako usmeren rad čini nas timom koji se ne bavi samo prostom trgovinom, već u kreativnoj vezi sa autorima prostornih rešenja nalazi optimalne svetlosne ambijente za ciljane projekte.

Oprema kojom možemo realizovati tu zamisao bira se iz asortimana od preko 70.000 raspoloživih modela različitih dizajnerskih i cenovnih kategorija svetiljki i opreme za kontrolu osvetljenja, što predstavlja okvirni zbir asortimana  dvanaest proizvođača sa kojima direktno sarađujemo i čiju opremu uvozimo.

Kod realizacije projekata naš tim specijalizovanih električara sa posebnom pažnjom priprema, isporučuje i montira odabranu opremu.

Presudno za ovakav pristup i način rada je stalno učenje i upoznavanje novih tehnologija, kako u domenu tehničkih rešenja baziranih na energetskoj efikasnosti, tako i u domenu avangardnih dizajnerskih pristupa kod samog oblikovanja svetla kao i dizajna samih svetiljki.

Krajnji cilj – fino podešen vizuelni komfor prema zahtevima i senzibilitetu svakog klijenta, a sa punim poštovanjem principa održivog razvoja.