KEJ

Pošalji upit

KEJ je građevinska firma osnovana 1989. godine u Valjevu i posluje uglavnom na teritoriji Srbije. Iako je osnovana kao projektni biro, tokom godina umerenog i konstantnog rasta, poslovanje se sve više usmeravalo ka pružanju usluga izgradnje objekata, što je i danas njena pretežna delatnost. 

Početkom 2000-ih u poslovanje firme se uključuje nova generacija, koja doprinosi stvaranju novih ideja i daljem razvoju. Firma „KEJ” projektuje i izvodi radove za privatne, javne, kao i za strane investicije. Naš uspeh u upravljanju projektima i projektni biro su nešto čime se razlikujemo od ostalih firmi na tržištu, jer raspolažemo resursima za pružanje kompletne usluge. Dugogodišnje iskustvo i veliki broj realizovanih projekata najrazličitije kompleksnosti i namene, uz stalnu posvećenost kvalitetu, nas čini pouzdanim partnerima za sve vrste usluga, od analiza lokacija, izrade tehničke dokumentacije, izvođenja radova, nadzora, upravljanja projektom i drugih konsultantskih usluga.

Od 2005. godine KEJ započinje i izgradnju stanova za tržište, a nešto kasnije i osniva firmu „KEJ Domus” koja se bavi investicionom izgradnjom.

GPD “KEJ” zapošljava velikih broj mladih stručnjaka sa željom da spoji inovacije i energiju sa iskustvom i znanjem, i da na taj način doprinese daljem unapređenju poslovanja i kvalitetu usluga. Naš tim danas broji 80 ljudi.

Sertifikati

 • ISO/IEC 27001:2013 – Sistemi upravljanja bezbednošću informacija.
 • ISO 14001:2015 – Sistem upravljanja životnom sredinom,
 • ISO 9001:2015 – Sistem upravljanja kvalitetom,
 • ISO 37001:2016 – Sistemi upravljanja protiv mita,
 • ISO 50001:2018 – Sistem upravljanja energijom,
 • ISO 45001:2018 – Sistem upravljanja  zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu,
 • ISO 22301: 2019 – Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja,

Licence za izvođenje radova

 • I090A1 - Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima u granicama nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu Svetske kulturne baštine i na objektima u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa određenim granicama katastarskih parcela i na objektima u zaštićenoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine.
 • I093A2 - Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je Investitor Republika Srbija.
 • I205E1 - Izvođenje elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona za zavode za izvršenje krivičnih sankcija.
 • I093G1 - Izvođenje građevinskih konstrukcija na objektima stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija.
 • Energetski pasoši - Izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima za objekte visokogradnje.