ARH Collection

Pošalji upit

Želja da se arhitektonski koncept i crtež pretoče u delo, u kome neće biti kompromisa, a svaki detalj bude izveden na najvišem nivou - kao ručni rad, imao je za rezultat osnivanje "ARH Collection" d.o.o, 2018. godine, najpre kao projektantske delatnosti, a zatim i kao građevinske delatnosti, u kojoj arhitekta ispunjava svoj san, objedinivši projektovanje, i nadzor i investiranje.