AIM studio

Pošalji upit

AIM studio je projektantski studio, licenciran za arhitektonsko projektovanje, izgradnju i nadzor.

Naš pristup se ogleda u posvećivanju posebne pažnje na zadati socijalni i finansijski kontekst.

Razmišljamo o ljudima za koje dizajniramo prostor. Uključivanjem klijenata u projektantski proces i kroz direktnu komunikaciju sa njima, pretvaramo svaki projekat u uzbudljivo putovanje od ideje do realizacije.

Kada su u pitanju finansije, prihvatamo moguća ograničenja, pretvarajući ih u mogućnosti. Čvrsto vjerujući da dobra arhitektura ne mora biti skupa, pokušavamo da budemo racionalni, ali efikasni, predlažući originalna i integrisana rešenja za često složene zahtjeve.

Budući da je svaka lokacija drugačija, pokušavamo je dekodirati i utisnuti novi objekat u postojeći prirodni ili izgrađeni kontekst. Koristeći savremeni jezik, ali oslanjajući se na tradicionalne motive i poštujući prirodu, naš cilj je stvaranje sećanja na određeno mesto.

Konstantno učestvujemo u arhitektonskim konkursima, gde istražujemo različite tipologije građevina. Ova praksa rezultirala je nizom nagrada na domaćim i međunarodnim arhitektonskim konkursima.