AAAA

Pošalji upit

ArchitectsAgainstAcronimAbuse je kancelarija sa snažnom posvećenošću izazivanju opšteg razumevanja arhitektonske prakse i izgrađenog okruženja. Naš rad karakterišu smele konceptualne ideje (koje uspostavljaju jedinstveno rešenje za svaki projekat), i ogromna pažnja da se te dizajnerske ideje pretoče u fizički izgrađenu arhitekturu.

ArchitectsAgainstAcronimAbuse funkcioniše u okviru tradicionalnog shvatanja arhitekture i urbanog dizajna, dok istovremeno dovodi u pitanje njegovu savremenu reprezentaciju i percepciju. Odbacujemo opšteprihvaćenu temu proizvodnje arhitekture kao sinteze banalnih „arhitektonskih akronima“, dok prihvatamo našu odgovornost da se bavimo istim. Neopterećeni konvencijama, dolazimo do rešenja koja prevazilaze prvobitan zadatak.

ArchitectsAgainstAcronimAbuse dovodi u pitanje ograničenja (uslovi lokacije, budžeti, politika, društvene konvencije, istorijsko nasleđe) kao mogućnosti dizajna. Umesto da ih maskiramo, tražimo rešenje koje bi ih sve ujedinilo, dovodeći do novog kvaliteta, često nezamislivog na početku procesa.

ArchitectsAgainstAcronimAbuse vode dva partnera - Petar Pejić i Ivana Marjanović.