The One Novi Beograd - Airbnb

Pošalji upit

Apartman SD je tipski stan u novoizgrađenoj zgradi The One Novi Beograd, i po strukturi je dvosoban. Funkcionalni raspored prostorija bio je unapred definisan, sa jasnom podelom na dnevnu i noćnu zonu.

Projektni zadatak bio je da se stan opremi tako da bude komforan i neutralan, ali sa zanimljivim dizajnerskim detaljima, kako bi se izdavao putem Airbnb platforme.

Na projektu učestvovali

Maja Interiors

Maja Interiors: drugi projekti