Kostolačka 21 predstavlja projekat adaptacije stana za dvočlanu porodicu. Jedna od polaznih tačaka bilo je stvaranje dnevne zone otvorenog plana, sa centralno postavljenim kuhinjskim pultom.

Kuhinja i dnevna soba povezane su jedinstvenim elementom, sa kuhinjskim ostrvom kao centralnim elementom u dnevnoj zoni. Funkcionalna povezanost mikroambijenata omogućava kontinuirano kretanje kroz prostor.