Ponta House

Pošalji upit

Pravougaona parcela i njena lokacija, koja sa jedne strane gleda na more, a sa druge na šetalište, uslovili su način na koji je objekat tretiran, u skladu sa njegovom namenom, a u zavisnosti od strane na koju izlazi. Forma je trebalo da odgovara kući na obali, istovremeno ispunjavajući poslovne potrebe objekta koji se nalazi uz šetalište.  

Ova funkcionalna podela prostora ogleda se i u korišćenom materijalu za fasadu. Dio objekta ka šetalištu obložen je lomljenim luštičkim kamenom u tradicionalnom slogu, dok je dio ka obali istaknut bijelim horizontalama, vizuelno olakšavajući strukturu objekta. Prožimanje bijelih horizontala i kamena objektu daju vizuelni identitet.

Na projektu učestvovali

Studio Vertikala

Alumil