Nemačka škola Beograd

Pošalji upit

Modernistička vila na Senjaku, izgrađena 1956. godine, rekonstruisana je, adaptirana i dograđena za potrebe nemačke obrazovno-vaspitne ustanove, koja sa radom u smenama može da primi osamdesetoro dece.

Bilo je potrebno sačuvati izvornu arhitekturu kuće, uz izmene u enterijeru i proširenja, koja će funkcionalno i oblikovno odgovoriti na programske zahteve, u skladu sa propisanim tehničkim standardima i odlikama ambijenta.

Na projektu učestvovali

Takt Studio

Alumil

Lemit

Takt Studio: drugi projekti