Kuća MFL

Pošalji upit

Projektni zadatak za porodičnu kuću u Šapcu podrazumevao je izradu rešenja glavne kuće namenjene stanovanju, ali i definisanje dodatnog objekta u kome bi bile smeštene prostorije za opuštanje i fizičku aktivnost, tako da boravak u kući bude kvalitetniji i sadržajniji. Glavni izazov arhitektama bilo je uklapanje svih sadržaja u željenu prizemnu spratnost objekata, te nalaženje pravog odnosa visina shodno različitim nivoima terena.

Pozicioniranjem pomenutih objekata na obode parcele omogućeno je formiranje unutrašnjeg dvorišta sa bazenom i zelenilom. Time je stvorena intimna mikrocelina u eksterijeru, uokvirena jasnim linijama i čistim geometrijskim površinama kuća. Razigranost na fasadi postignuta je dinamičnom smenom svetlosti i senki, nastalom usled postavljanja betonske pergole duž strana okrenutih ka dvorištu. Projektovanjem velikih zastakljenih otvora u prostorijama bližim dvorištu, postignuto je značajno osvetljavanje enterijera prirodnom svetlošću, ali i ostvarena veza između unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora.

Na projektu učestvovali

Architehna

Architehna: drugi projekti

Kuća SM

Architehna