Čertovo Bremeno

Pošalji upit

Paviljon golf kluba „Čertovo Bremeno“ prostire se na površini od 1.450 metara kvadratnih i višestruko je nagrađivano delo arhitekte Stanislava Fiale. U njemu je smešten restoran i dve prateće višefunkcionalne prostorije, a okružuje ga teren za golf sa 18 rupa.

Objekat je konstruisan na tragu tradicionalnih metoda izgradnje. Materijali poput betona, cigle, drveta i kamena ostavljeni su neukrašeni i izloženi, plafonska struktura pravljena je od drvenih greda, a krošnje drveća korištene su kao potpora za krov ispred samog paviljona.

Na projektu učestvovali

SEBRE

SEBRE: drugi projekti

DRN

SEBRE

Šemikuv breh

SEBRE