Apartmanska zgrada na Kopaoniku

Pošalji upit

U centralnom delu Kopaonika, projektovan je objekat koji sadrži 21 apartman. Forma objekta definisana je konturom dvovodnog krova obloženog šindrom i kamenom osnovom zgrade, koji su diskretno prelomljeni. 

Iako koristi tradicionalne oblikovne motive i materijale tipične za okruženje u kom se nalazi, oni su interpretirani na savremen način i time čine objekat jedinstvenim, istovremeno postižući usklađenost sa prirodnim ambijentom i susednim objektima.

Na projektu učestvovali

Kuzmanov and Partners: drugi projekti