Pošalji upit

Centralni motiv ove adaptacije tavanskog prostora na Novom Beogradu u savremeni stan bilo je kreiranje podužnog poteza, koji predstavlja okosnicu otvorenog plana dnevne zone. Postavljena paralelno sa ulazom u stan, novoprojektovana osa omogućava podužno vizuelno i funkcionalno prostiranje sadržaja i mikroambijenata dnevne zone.

Početak ose čini crni masiv kuhinje protkan drvenim površinama i prirodnim šarama mermera, čija ortogonalna geometrija ostvaruje dijalog sa kosinama krova, naglašavajući dinamičan odnos između zatečenih i novoprojektovanih formi.

Proizvodi u ovom projektu

Na projektu učestvovali

Kobex

Studio Miloš Milivojević: drugi projekti