Element za izradu dvostrane ili trostrane oplate

Ytong "U" elementi upotrebljavaju se za izradu AB nadvratnika, nadprozornika, horizontalnih serklaža i nadvojnih greda. Oni su ujedno dvostrana i trostrana oplata, kao i toplotna zaštita. "U" element potrebno je prema spoljnoj strani obložiti dodatnom termoizolacijom od polistirena ili mineralne vune, debljine 1-5 cm, kako bi se sprečila pojava termo mostova.