Termoizolacioni blok, debljine 30 i 37,5 cm

Znate li da je Ytong Termo, blok koji u samo jednom sloju, bez dodatne termoizolacije, zadovoljava propisane vrednosti koeficijenta prolaza toplote u zidu definisane novim pravilnikom o energetskoj efikasnosti? Preporučuje se za gradnju spoljašnjih zidova objekata u svim delovima Srbije.

Superiornost Ytong Termo bloka ogleda se u njegovoj višestrukoj funkcionalnosti, ali iznad svega u vrhunskim termoizolacionim osobinama, zahvaljujući poroćelijskoj strukturi i sposobnosti materijala da gotovo ne akumulira toplotu.