Element za izradu jednostrane oplate

"L" elementi koriste se za izradu AB horizontalnih i kosih serklaža. Kako bi se prevazišla pojava toplotnih mostova - mesta gde se javljaju povećani gubici toplotne energije, "L" element se treba sa spoljne strane obložiti toplotnom izolacijom od polistirena ili mineralne vune, debljine 1-5 cm.

Kao sastavni deo Ytong sistema gradnje, "L" element se najčešće primenjuje za oplatu ivica međuspratne konstrukcije.