Sastanci su često iscrpljujući, ponekad i dugo traju. Često nam je potrebna dodatna energija da drugima predložimo svoju ideju ili drugačije stanovište. A ponekad nam je samo potrebno malo dodatne energije da dopunimo bateriju mobilnog telefona, laptop-a, ili podelimo ekran sa ostalima.
Rešenje se često krije ispod same površine. Wings dizajn omogućava da bude veoma lako i brzo dostupno. 
Kao i uvek sami birate boju, broj i vrstu utičnica.
Wings može biti sa 2 UnderDesk uređaja sa po 7 modula (max).

Napon: 100-250 V max
Struja: 16 A max