WICTEC EL evo je inovativni objedinjeni fasadni sistem koji se može individualno prilagoditi zahtevima specifičnim za projekat. Elementi se proizvode u kontrolisanom radnom okruženju bez uticaja spoljašnjih faktora kao što su vremenske prilike, što rezultira konstantno visokim kvalitetom. Brza, efikasna i projektna montaža na licu mesta. Aluminijumski kompozitni profili sa odličnom toplotnom izolacijom, iz kvalitetne i nadgledane proizvodnje.

Svi novi sistemi za odvodnjavanje prilagođavaju se deformacijama ivica ploča koristeći patentiranu tehnologiju „opružnog zaptivača“ na horizontalnim spojevima između elemenata, bez ugrožavanja dizajna profila. Ovo omogućava da se koriste uske vidljive linije okvira, čak i pri ekstremnim pomeranjima zgrade.

Tehničke karakteristike:

  • Nepropusnost vazduha: AE
  • Vodonepropusnost: RE1200
  • Otpornost na vetar: 2000/-3200 Pa, sigurnost 3000/-4800 Pa
  • Mehanička čvrstoća: E5/I5