WICSTYLE FP 90 isporučuje se kao unapred montirana komponenta i nudi vrlo visoku otpornost na vatru u trajanju od 90 minuta, kao jednokrilna ili dvokrilna vrata sa šarkama. Ovo je takođe dostupno u kombinaciji sa fiksnim zastakljivanjem. Vrata su dizajnirana za unutrašnju upotrebu, otvaraju se prema unutra i prema spolja. U pojedinačnim slučajevima moguća je upotreba na otvorenom nakon konsultacije.

Tehničke karakteristike:

  • WICSTYLE FP 90 odobren je za nemačko tržište. 
  • Za druge zemlje moraju se poštovati nacionalni propisi.