WICSLIDE 65 klizni sistem predstavlja elegantni spoj izvrsnih termalnih svojstava i mogućnosti izrade u velikim dimenzijama. Različiti detalji omogućavaju da svaka instalacija bude kreativno prilagođena. Brojne kombinacije profila nude veću slobodu u projektovanju.

Tehničke karakteristike:

  • Ispitivanja sistema / CE oznaka u skladu s EN 14351-1:2006+A2:2016
  • Propustljivost vazduha: klasa 4
  • Vodonepropusnost: klasa 7A
  • Otpornost na vetar: klasa A3
  • Zvučna izolacija: RA,tr = 36 dB
  • Toplotna izolacija Uv: do 1.5 W/(m2K) sa Ug = 1.0 W/(m2K)