Klizna vrata velikih dimenzija su logički sled razvoja moderne arhitekture. Težnja da se unutrašnji prostor sve više eksponira prema spoljašnjem ambijentu uz istovremeno očuvanje komfora uslovili su postavljanje novih projektnih zadataka dizajnerima prozora i vrata. Analizirajući hronologiju razvoja moderne arhitekture, uz kritički osvrt na potencijalne slabosti po pitanju kvalitativnih karakteristika prozora i vrata tog vremena, Vizus razvija kompozitni sistem podizno-kliznih vrata od aluminijuma i drveta Vizus LSATHi (Lift and Slide Aluminium Timber High insulation).

Sistemi podizno-kliznih vrata široko su rasprostranjeni na tržištu, međutim nekoliko bitnih dizajnerskih karakteristika odvaja Vizus LSATHi u grupu koja nudi rešenja za većinu arhitektonskih zahteva.

Projekti koji koriste ovaj proizvod