Urbanscape antikoren membrana

Urbanscape® Sistem zelenih krovova. Urbanscape je inovativan, lagan sistem sa visokim kapacitetom zadržavanja vode naročito osmišljen za jednostavno postavljanje zelenih krovova na stambenim i nestambenim objektima u gradskim sredinama.

Sastoji se iz četiri sloja:
• Urbanscape protivkorenska membrana
• Urbanscape drenažni sistem
• Urbanscape Green Roll supstrat
• Urbanscape pokrivač sa mešavinom seduma.